Začetki segajo v leto 1994 ko je Sotočje delovalo kot vokalna skupina. Od leta 1999 pa je iz skupine nastal oktet, ki se je leta 2004 odcepil od društva Črni bori iz Črnič in ustanovil svoje društvo KUD OKTET SOTOČJE. Istega leta je bil oktet pri slovencih v Frankfurtu, maja 2010 pa je gostoval v Kanadi in ZDA. Redno pa oktet deluje na področju Vipavske doline, Krasa, Dolenjske in tudi drugod po Sloveniji.