Predstavitev

V drugi polovici 60.let prejšnjega stoletja so se iz glasbenih študijev na Primorsko vrnili mladi učitelji glasbe. Slednji so ustanovili številne zbore, ali pa prevzeli vodenje že obstoječih domačih zborov. Ker so se jim domači okviri delovanja zborov zdeli premajhni, so se sprva pričeli povezovati med seboj, nato pa so privabili v sodelovanje tudi druge primorske zbore in zborovodje. Med njimi so se s časom vzpostavila srečanja na formalni in neformalni ravni, katerih cilj je bil predvsem ustanovitev nekakšnega ťvse-primorskegaŤ zborovskega gibanja.

Velik korak naprej se je za organizacijo zgodil 6. septembra 1969 v Trstu, ko je takratna Slovenska prosvetna zveza sklicala posvet primorskih in zamejskih zborovodij. Posvet je bil ključnega pomena, saj je bil podan predlog o organizaciji skupne pevske revije, ki so ga prisotni z navdušenjem sprejeli. Temu so sledila številna srečanja zborovodij in prosvetnih delavcev. Kmalu se je izkazala boljša organiziranost zamejcev na tem področju, ki je leta 1970 privedla do ustanovitve Združenja pevskih zborov Primorske (ZPZP) Slednja je strokovno povezovala vse primorske zbore, ne glede na občinske meje. Od ustanovitve zveze dalje, je bilo delo nekoliko poenostavljeno, saj sta organizaciji Slovenska prosvetna zveza v imenu zamejskih zborov in ZPZP v imenu primorskih zborov, lažje sodelovali. ZPZP je s polno paro zaživela takoj ob ustanovitvi, saj so bili že v prvih letih delovanja organizirani številni strokovni seminarji in posveti.

Osnovna skrb organizacije je bila sprva:

  • izdajateljska dejavnost,
  • spodbujanje mladinskega petja,
  • organizacija tekmovanj, koncertov in revij.

Želja po skupnem nastopanju in prepevanju se je realizirala znotraj pevske revije Primorska poje. Slednja je prvič zaživela po zaslugi sodelovanja med primorskimi in zamejskimi zbori, meseca marca leta 1970 v Kopru, Trstu in Postojni. Uspešna in dobro sprejeta prva revija Primorska poje, kjer je nastopilo 49 zborov je dala zagon za organizacijo nadaljnjih revij. Do leta 2006 je tako steklo že 37 revij, z leti pa se je število udeleženih zborov konstantno povečevalo, tako da jih na zadnji reviji štelo kar 184. Med vsem zbori je nekaj takih, ki so postali dobro prepoznavni in na domačih koncertih ter tekmovanjih prikazali visoko kvaliteto petja. V letu 2018 pa se je odvila že 49. revija Primorska poje, na kateri je nastopilo 208 zborov.

Združenje pevskih zborov Primorske se je na osnovi zakona o društvih leta 1999 preimenovalo v Zvezo Pevskih zborov Primorske. Zveza se poleg organizacije revij: revija Primorska poje, Naša pomlad, Zlata jesen ter organizacijo tekmovanja primorskih pevskih zborov, ukvarja še z izdajo pesmaric in notnih map, kaset, LP, CD. Poleg tega prireja številne strokovne seminarje z eminentnimi slovenskimi predavatelji, ob nastopih pa poskrbi za primerno obdarovanje zborov z notnimi zbirkami.

V  letih organiziranja pevskih zborov na Primorskem so ZPZP vodili predsednik Ivo Jelerčič, Ivan Silič, najdlje pa Rudi Šimac. V teh letih delovanja organizacije, je kar nekaj članov upravnih odborov prejelo republiško priznanje za svoje delo. Trenutno Zvezo vodi Janja Konestabo.