Organi

Vodstvo
Janja Konestabo, predsednica

Upravni odbor
Eneja Baloh
Graciela Dolenc
Elizabeta Lampe
Klara Makovec
Janez Mizgur
Saša Prinčič
Miran Rustja
Rado Uršič

Nadzorni odbor
Slavko Ferček
Sonja Gorjan
Elka Možina

Častno razsodišče
Tatjana Baloh
Branko Deško
Nina Luša