Organi

Vodstvo
Janja Konestabo, predsednica

Upravni odbor
Klavdija Lukač Viler

Aleksander Kariž

Katja Bajec Mihelj
Klara Makovec
Vladimir Čadež
Miran Žitko
Martin Kavčič
Bernarda Kos

Nadzorni odbor
Adrijana Viler Kovačič
Danilo Sojer
Elka Možina

Častno razsodišče
Matevž Lapajne
Vanda Trebec
Egon Turk