IDRIJSKI NEOKTET

IDRIJSKI NEOKTET

Pevski sestav bo v februarju 2021 praznoval 25. obletnico delovanja. Vsa leta je deloval  kot Idrijski oktet, ki je sčasoma prerasel število osem in se tako v zadnjih dveh letih preimenoval v Idrijski neoktet. Z imenom so želeli pokazati, da glavnina pevcev ostaja...
OKTET GODOVIČ

OKTET GODOVIČ

Godoviški oktet je začel delovati v novembru 1988. Takratni člani so želeli ustanoviti pevsko skupino , ki bo intenzivneje poustvarjala vokalno glasbo. Nekaj članov prvotne zasedbe so zamenjali novi pevci, pevska zasedba pa občasno šteje devet pevcev. Vsem članom...
OKTET GODOVIČ

OKTET PRFARCI

V letu 2011 bo oktet Prfarci slavil 45 let delovanja. V zadnjih letih je v svojem sestavu doživel številne spremembe in tako skuša doseči čimboljšo kvaliteto petja. Redno se udeležuje revije PP in tudi Srečanja oktetov Primorske. Vedno pa se z veseljem odzove vabilom...
MOŠKI PEVSKI ZBOR POBJE

MOŠKI PEVSKI ZBOR POBJE

Po prvem nastopu pred sedmimi leti, ki je bil mišljen zgolj kot presenečenje, je v Črnem Vrhu nastal moški zbor. Fantje so si nadeli ime »Pobje«, ki je sinonim za mlade, neporočene fante. S časom se je sicer nekaterim stan spremenil, mladost pa ni zapustila še...
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU Idrija

MEŠANI PEVSKI ZBOR DU Idrija

Pevski zbor Društva upokojencev Idrija neprekinjeno deluje od leta 1984. Ustanovljen je bil kot ŽPZ Društva upokojencev Idrija. Kot ŽPZ je deloval 28 let. Mnogo let je bila prisotna želja, da bi se zboru priključili tudi moški glasovi. Ta želja se je uresničila leta...
MEŠANI PEVSKI ZBOR ZAVRATEC

MEŠANI PEVSKI ZBOR ZAVRATEC

Cerkveni mešani pevski zbor Zavratec sestavljajo pevci iz Dol, Medvedjega Brda, Potoka in Zavratca – to so vasi med Idrijo in Logatcem. Program zbora je zelo razgiban, saj prepevajo tako sakralne skladbe kot tudi ljudske in umetne posvetne pesmi. Poleg petja pri...