ZDRUŽENI MePZ REPENTABOR PRAZNUJE 15. OBLETNICO DELOVANJA

ZDRUŽENI MePZ REPENTABOR PRAZNUJE 15. OBLETNICO DELOVANJA

Zbor je pričel delovati pred  15 leti, natančneje oktobra 2005.  Idejo je pravzaprav dal naš pevec Adam Simoneta, ki je bil tudi prvi predsednik zbora.  Takrat se je zbralo 15 pevcev iz Vrhovelj, Vogelj in Dola. Kmalu so se pridružili tudi pevci iz sosednje občine...