Zbor nastopa na mnogih slovesnostih doma in po loveniji, redno se udeležuje občinskih in medobčinskih revij, prav tako tudi vsakoletne revije Primorska poje.  Redno pa nastopa na proslavah in drugih slovesnosti Slovenske vojske. Zbor je z odmevnimi uspehi prepeval tudi v tujini, zlasti med rojaki, v Šibeniku in v Beogradu. Prisostvoval pa je tudi pri podpisu listine o pobratenju občin Pivke in Duracha, kjer je poslej izvedel tudi več koncertnih nastopov. Repertoar zbora zajema skladbe domačih in tujih skladateljev iz različnih stilnih obdobij: od staroslovanske liturgije in renesanse prek baroka in romantike do sodobnih domaÄŤih in tujih glasbenih snovanj. Ves čas pa je zbor skrbel za ohranjanje izročila ljudskih pesmi v raznoterih priredbah. Zbor vseskozi druži predvsem veselje do petja, do tistega prav elementarnega prepevanja. Hkrati pa Ĺľeli posredovati pevsko izročilo mlajšim rodovom, ki jih vztrajno vabi v svoje vrste. Sicer pa je bil zbor vsa ta leta deleĹľen mnogih priznanj, kar ga je zavezovalo k nadaljnjim kakovostnim pevskim korakom. Zadnjih pet let vodi zbor Marcel Štefančič.