Moški pevski zbor »KROMBERŠKI VODOPIVCI« je s tem imenom prepeval že v letih 1996-1999, ko ga je vodil Franc Bogolin, ki je prihajal na vaje iz Šentvida pri Ljubljani. Ko je g. Bogolin zaradi zdravstvenih razlogov opustil vodenje zbora, je zazevala na pevskem področju velika praznina. Konec leta 2002 so se fantje ponovno zbrali. Peščica zagnanih izkušenih pevcev je v svojo sredino privabila mlade pevce in polagoma je število začelo rasti, do sedanjih dvajset članov. Zbor nosi ime po Vinku Vodopivcu, dolgoletnemu župniku in skladatelju, ki je dolga leta deloval v Kromberku. Redno se udeležujejo revije Primorska poje in revije goriških zborov. Na vabila se radi odzovejo. Ponosni so, da zbor od samega začetka strokovno vodi domačin, g. Vojko Pavlin. Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci je ob 60. letnici smrti Vinka Vodopivca in 10 letnici obstoja organiziral sklop prireditev pod imenom Vodopivčevo leto, ter soustvaril odmevno spevoigro Kovačev študent s katero je ponesel dober glas po Goriški.