Župnijski pevski zbor deluje v Piranu že od leta 1965. Septembra leta 2012, je vodstvo zbora prevzel dirigent, organist in strokovni vodja Sašo Fajon. V mesecu marcu 2013, se zboru pridruži lepo število novih pevcev. Ob tej priložnosti je zbor 13.marca 2013 dobil tudi svoje uradno ime MePZ GEORGIOS in logotip. Kmalu za tem, 3. maja 2013 društvo MORIGENOS na novo odkritega delfina poimenuje po našem zboru, z imenom GEORGIOS. Službeni program zbora: 56+56+še nekaj nastopov – predstavljajo vaje enkrat tedensko, petje ob nedeljskih mašah in nastopi ob večjih cerkvenih praznikih. Repertoar je liturgičen, je pester in obsežen. Program za izven: v to kategorijo spadajo  nastopi zbora “na drugi strani rampe”, z drugimi besedami v tujini. Zbor na teh nastopih prepeva skladbe Tartinija, Mozarta ter slovenske, istrske in dalmatinske pesmi.  Večina teh je priredb dirigenta Saša Fajona.After Party program: motor tega programa je Mirko Potočnik, ki zna skoraj vse tekste ljudskih pesmi na pamet, sodelujemo pa vsi člani zbora. Pevce združuje glasba ter odlično in pozitivno vzdušje v zboru. Imamo dobro strokovno vodstvo in glasbeni repertoar zbora se dopolnjuje in postaja vedno bolj pester. Več o naših nastopih lahko najdete na tej spletni strani.  Zbor sedaj vodi Danijel Grbec.

Vsi tisti, ki imate radi zborovsko petje in bi se nam želeli pridružiti, ste zato prisrčno vabljeni!