VOKALNA SKUPINA KARINA

Vokalne skupine, Ženske vokalne skupine

Vokalna skupina Karina združuje osem deklet, ki so se spoznale pri skupnem prepevanju v

Akademskem pevskem zboru Univerze na Primorskem. Prihajajo z različnih krajev Primorske in

Notranjske. Prvič so skupaj zapele na poroki leta 2012, takrat v še malo manjši zasedbi. V želji po

nadaljnjem skupnem ustvarjanju in druženju je tako nastala vokalna skupina, aprila 2015 pa tudi

Društvo Vokalna skupina Karina, s katerim si prizadevajo obogatiti glasbeno dogajanje v občini

Hrpelje-Kozina. Nastopajo na različnih koncertih in prireditvah, prepevajo na porokah, obletnicah in

ob raznih drugih priložnostih. Njihov repertoar obsega priredbe slovenskih ljudskih, sakralne in

posvetne umetne skladbe, črnsko-duhovne, slovenske in tuje popevke. Del repertoarja predstavljajo

tudi prav za njih napisane skladbe in priredbe Andreje Tomažič Hrvatin, ki je njihova umetniška

vodja.

 

Andreja Tomažič Hrvatin je učiteljica, glasbenica in zborovodkinja. Z odliko je diplomirala iz

glasbene didaktike na Pedagoški fakulteti v Kopru, med študijem pa vzporedno dokončala srednjo

glasbeno šolo iz petja, sedaj zaključuje študij za zborovsko dirigiranje in vokalno kompozicijo na

konservatoriju za glasbo v Trstu. Sedem let je bila asistentka dirigenta Akademskega pevskega

zbora Univerze na Primorskem, poleg VS Karina vodi še domači MoPZ Slavnik in MePZ Sežana.

Sodeluje tudi z drugimi zbori kot dirigentka in pevka. Z APZ UP je na regijskem tekmovanju pevskih

zborov prejela zlato priznanje z odliko in posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne skladbe.

 

Umetniška vodja: Andreja Tomažič Hrvatin

Predsednica: Jasna Stanič

Naslov: Tublje pri Hrpeljah 2a, 6240 Kozina

E-mail:stanich.jasna@gmail.com