GALLUSOVA PLAKETA 2020:

Matej Penko

GALLUSOVA LISTINA 2020:

Aleš Marčič

Gallusova plaketa je najvišje priznanje za področje zborovske glasbe za izredne ustvarjalne ali poustvarjalne dosežke ali življenjsko delo. Gallusova listina pa je posebno priznanje za strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo ali analitično, raziskovalno ter publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju zborovske glasbe.*