Mešani pevski zbor Ulka – Associazione coro misto Ulka –  je začel delovati leta 2015 kmalu po ustanovitvi nove občine Ankaran v okviru Društva upokojencev Ankaran, od leta 2020 pa deluje samostojno kot kulturno društvo. Že od vsega začetka se zavzema za ohranjanje in dvigovanje glasbene kulture svojega okolja.  Pevce povezuje veselje do petja, umetnosti in druženja, z željo ohranitve bogate slovenske kulturne dediščine.  MePZ Ulka izvaja priredbe slovenskih narodnih in ljudskih, umetnih in popularnih, kakor tudi zimzelenih skladb. S ponosom izvaja tudi pesmi iz zakladnice slovenske in hrvaške Istre,  pogosto v domačem narečju, zaradi sožitja z italijansko skupnostjo pa večkrat  v italijanskem jeziku. Zbor vodi priznani slovenski glasbenik Miran Zadnik, ki ima za seboj nekaj desetletij bogatih  zborovodskih izkušenj in tudi uspešno popevkarsko kariero, tako doma v Sloveniji in tudi v tujini. MePZ Ulka redno nastopa na občinskih, krajevnih in državnih prireditvah, revijah in pevskih srečanjih. Na reviji Primorska poje  je sodeloval trikrat. Leta 2019 se je že tretjič udeležil tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. MePZ Ulka je edini lokalni pevski zbor v občini Ankaran.  Uspešno se vključil in sodeloval v poletnih in novoletnih prireditvah v Ankaranu  in Kopru.