Moški pevski zbor Lopar že 22 let deluje v okviru Društva za šport, kulturo  in razvoj Loparja, saj se je leta 1997 uresničila dolgoletna želja, da bi v vasi zaživeli organizirano in bolj bogato. Dolga leta je tlela želja po zborovskem petju in prav zbor se je rodil kot prva sekcija društva. MoPZ Lopar srečujemo na vseh prireditvah v domači vasi, krajevni skupnosti, občini in na reviji »Primorska poje«. Prepevajo predvsem priredbe slovenskih ljudskih pesmi in umetne skladbe slovenskih skladateljev. Veliko vaj in nastopov je posvečenih partizanski pesmi, saj se zbor že od same ustanovitve redno udeležuje vseh spominskih slovesnosti po celotni Primorski in na Dolenjskem, kjer je pokopanih veliko borcev iz njihovih krajev. Ob 15 obletnici so izdali zgoščenko z naslovom 15 let petja, radosti in prijateljstva, leta 2014 pa  je zbor prejel zlato plaketo ZZB za vrednote NOB Slovenije. Zbor vodi  zborovodja  Vladislav Korošec.