Zbor je pričel delovati pred  15 leti, natančneje oktobra 2005.  Idejo je pravzaprav dal naš pevec Adam Simoneta, ki je bil tudi prvi predsednik zbora.  Takrat se je zbralo 15 pevcev iz Vrhovelj, Vogelj in Dola. Kmalu so se pridružili tudi pevci iz sosednje občine Repentabor  in sicer iz Repna, Cola in Fernetičev. Zbor sestavlja 22  pevk in pevcev. Lahko se pohvalimo, da smo bili prvi zbor v občini Sežana in na širšem primorskem območju, ki je nastal zaradi sodelovanja pevcev iz obeh strani meje. Od leta 2007 delujemo kot sekcija Razvojnega združenja Repentabor.  Zbor je prvih šest let vodila Loredana Guštin. Za njo so se zvrstili Saša Prinčič, Kristina Štemberger in Andreja Grželj Breščič. Sedaj pa zbor vodi Irena Škamprle.

Zbor  nastopa na številnih prireditvah v domačih krajih ter na večjih pevskih revijah, kot so: Primorska poje, Medobčinska revija pevskih zborov,  Pesem jeseni,… Gostovali smo tudi izven meja Slovenije: v Italiji in  na Hrvaškem. Zelo radi se udeležujemo različnih prireditev na rodnem Krasu. Tradicionalni božični koncerti na Tabru so  k nam pripeljali gostujoče zbora od blizu in daleč. Da pesem ne pozna meja in stke  številne vezi, lahko potrdimo vsi člani zbora.