Vokalna skupina SLAVNA je nastala leta 2004 in jo sestavlja 12 najbolj neugnanih pevcev nekdanjega MoPZ Slavina katerega ustanovitev sega v leto 1993 in se ponaša z doseženim tretjim mestom na reviji Primorska poje ter bronasto plaketo mesta Postojna na prvem tekmovanju primorskih pevskih zborov. Pevci prihajamo iz Slavine in njene okolice ter Košanske doline.
V letu 2009 je dirigentsko paličico iz rok spoštovanega gospoda Janeza Gostiše, kateremu gre prisrčna zahvala za dolgoletno predano delo, sprejela univ. dipl. muzikologinja Katja Smrdel Zafred, v vlogi korepetitorke pa se je odlično znašla gospodična Jelka Bajec. Zdaj pevce vodi zborovodja Miran Žitko.
Preizkušamo se v različnih glasbenih zvrsteh, v našem repertoarju pa prevladujeta slovenska narodna in umetna pesem. Sodelujemo na pevskih revijah, organiziramo koncerte z gosti in se tudi sami z veseljem odzovemo povabilom doma in v zamejstvu. Pesem nas opaja z ljubeznijo, krepi prijateljstvo in neguje zvestobo domovini, to pa so vrednote, ki nas izgrajujejo in osvobajajo.