Povzetek iz revije NAŠI ZBORI:

Na spodaj navedeni strani zbiramo vire strokovnih študij in primere praks na področju zborovskega petja v času epidemije COVID-19. Z njimi želimo seznaniti vse pevce in zborovodje ter posredovati doslej znane ugotovitve v pomoč pri varnejšem izvajanju zborovske dejavnosti. Poleg seznama raziskav in povezav nanje so objavljeni tudi slovenski povzetki.

https://www.nasizbori.si/priporocila-za-zbore-za-omejevanje-okuzbe-s-covid-19-viri-raziskave-prakse/