V letu 2011 bo oktet Prfarci slavil 45 let delovanja. V zadnjih letih je v svojem sestavu doživel številne spremembe in tako skuša doseči čimboljšo kvaliteto petja. Redno se udeležuje revije PP in tudi Srečanja oktetov Primorske. Vedno pa se z veseljem odzove vabilom na razne prireditve in dogodke v domačem kraju. Poleg izbora domačih skladateljev umetniških in narodnih pesmi pevci z veseljem prepevajo tudi pesmi drugih narodov. Oktet od leta 2008 dalje vodi pevovodja Aleš Magajne.