Godoviški oktet je začel delovati v novembru 1988. Takratni člani so želeli ustanoviti pevsko skupino , ki bo intenzivneje poustvarjala vokalno glasbo. Nekaj članov prvotne zasedbe so zamenjali novi pevci, pevska zasedba pa občasno šteje devet pevcev. Vsem članom okteta je tedensko druženje in petje dragocen vir razvedrila. Zavedajo se da je zborovsko petje pomembno za ohranjanje in oživljanje kulturnega življenja v kraju, vabljeni pa so tudi na druge pomembne dogodke v občni Idrija.
Od vsega začetka oktet Godovič z veliko energije vodi ga. Martina Peljhan. Posebno ljuba jim je slovenska ljudska in umetna pesem, radi pa posegajo tudi po tujih skladbah. Oktet prepeva na različnih kulturnih prireditvah v občini, redno sodeluje na srečanjih oktetov Primorske ter na reviji Primorska poje. Oktet je gostoval pri rojakih Aumetzu v Franciji.