Moški pevski zbor Srečko Kumar iz Goriških Brd deluje neprekinjeno že od leta 1977 in predstavlja pomemben del kulturnega življenja Brd in okolice. Posebej se v svoj repertoar trudi vključiti glasbene novitete, posegati po zahtevnejši zborovski literaturi in svoje koncerte prirejati na drugačnih izvirnih glasbenih prizoriščih. Zbor se udeležuje revije Sozvočenja, revije pevskih zborov Goriške, Primorska Poje in redno tudi revije briških zborov v Medani. Njihov glas, pa je bilo mogoče slišati tudi izven meja bili so v Italiji, na Hrvaškem, in Češkem. Večkrat je sodeloval tudi kod demonstratorski zbor na zborovodskem tečaju v Novi Gorici. Od sezone 2015/2016 zbor vodi g. Bogdan Kralj.