Moški pevski zbor Slavnik povezuje pevce različnih generacij, ki jih druži ljubezen do petja, druženja in ohranjanja pevske tradicije v domači občini. Z rednimi vajami je zbor začel septembra 1991. Prvo vajo je vodil harmonikar partizanskega zbora iz Bazovice g. Pegan, kmalu pa je zbor prevzela Fanči Kapun in ga tudi vodila štiri sezone. Zatem je dirigentsko paličico predala Jožetu Biščaku. Po štirih letih je zbor prevzel Marko Kocjančič. Od leta 2004 zbor vodi mlada zborovodkinja iz domačih logov, Andreja Hrvatin. Repertoar zbora obsega priredbe slovenskih in tujih ljudskih pesmi ter umetne skladbe slovenskih in nekaterih tujih skladateljev. Izdali so kaseto, ki nosi naslov Slavniški zvoki, in z njo obeležili 10. obletnico delovanja. Nastopajo ob različnih kulturnih prireditvah, organizirajo samostojne koncerte, prirejajo glasbene večere z gosti, sodelujejo na kraških revijah pevskih zborov, udeležujejo se tabora slovenskih pevskih zborov v Stični in zapojejo ob najrazličnejših priložnostih. Od leta 1992 redno sodelujejo na reviji Primorska poje. Zbor vabi v svoje vrste fante in može željne dobrega petja in vesele družbe.