Korenine MoPZ Razpotje segajo za Križno Goro, vasico severno od Cola, kjer so domačije postavljene daleč vsaksebi. Tam so s prepevanjem fantovskih, ljudskih in takrat razpoložljivih zborovskih pesmi začeli že pred drugo svetovno vojno. Velik vpliv za nastanek moškega zbora sta imela tudi takratni colski cerkveni orglar Anton Bajc in vodja mešanega cerkvenega zbora (ta je nastal že na začetku 20.stoletja) župnik Petrič. Slednji naj bi pevce po cerkvenih vajah učil posvetne pesmi.
Moški zbor pod imenom Razpotje je bil uradno registriran leta 1956, čeprav začetki zborovskega petja na Colu in okoliških zaselkih segajo daleč nazaj. Zbor sta pet desetletij strokovno vodila dva domačina. Od 1956 do leta 1977 Leopold Koren, ki je bil tudi soustanovitelj, od takrat naprej pa Ivan Trošt, ki je leta 2006 zbor uspešno pripeljal do petdesetletnice delovanja. Tri leta je zbor priložnostno vodil nekdanji pevec in zborovodja Lojze Bajc. Od jeseni 2009 naprej je mag. Barbara Kopačin poskušala oživiti delovanje zbora, jeseni leta 2012 pa je ponovno prišlo do zastoja. V marcu 2013 smo se odločili za sodelovanje z Loredano Sajovic. Jubilejno sezono smo začeli z novo dirigentko, domačinko Martino Peljhan.
V šestdesetih letih se je v vrstah zbora zvrstilo več kot 130 ljudi. Vztrajnost najzvestejših pevcev, ki so prepevali in aktivno sodelovali dvajset, trideset, štirideset in več let, ter ljubezen do petja je tista medgeneracijska nit, ki vedno znova ohranja osnovno idejo ustanoviteljev, ohranjati slovensko pesem, se ob njej družiti in z njo navduševati poslušalce. S ponosom nadaljujemo delo prejšnjih generacij in ohranjamo bogato tradicijo zborovskega petja na Colu.