Pevska skupina PROVOX je del zborovskega dogajanja na Goriškem od leta 1986. Ves čas svojega obstoja je nekaj več kot zgolj druženje skupine ljudi, ki imajo radi petje, nastopanje na koncertih, tekmovanjih, festivalih, priložnostnih nastopih. Je nekaj več kot razkazovanje doseženega nivoja znanja. Ves čas je prisoten duh iskanja novih poti, ki se razvejajo v smeri do prijatelja, sopevca,  do glasbenih utrinkov, ki oživlja duh in osmišljajo vložen trud.Je pot obrnjena navzven v prostor in čas, ki posega po slovenski ljudski in umetni pesmi, ter se vrača h koreninam naše kulture, se srečuje s pesmijo drugih narodov in mojstrov ustvarjanja zborovskih skladb. Ta pot jih vodi do ljubiteljev zborovskega petja doma in v tujini. Provox po vodstvom  Mateja Petejana ni nič več kot skupina triindvajsetih ljudi, ki se zaveda, da je odgovorna tudi za to, da v prostor in čas pusti odtis slovenskega zborovskega petja. V letu 2016 praznuje zbor svojo 30. obletnico delovanja.