Moški pevski zbor Kras Opatje selo deluje v okviru Prosvetnega društva Kras Opatje selo in je njegova osnovna celica. Prosvetno društvo Kras je sicer nosilec kulturne dejavnosti v Krajevni skupnosti Opatje selo. Društvo, s tem pa tudi moški zbor, nadaljujeta tradicijo nekdanjega Bralnega in pevskega društva Kras Opatje selo, ki je bilo ustanovljeno leta 1904.
Dejavnost zbora je bila živa neprenehoma vse od ustanovitve društva in s tem zbora leta 1904, začasno je zamrla le med obema svetovnima vojnama ter neposredno po 2. svetovni vojni. Od leta 1969 dalje zbor deluje neprekinjeno. Med nekdanjimi umetniškimi vodji zbora gre posebej izpostaviti g. Justa Marušiča (zbor je vodil v letih 1936- 1941, 1945  1961 in 1969- 1986) ter prof. Antona Klančiča (zbor je vodil v letih 1986 – 1996).
Leta 1996 je umetniško vodenje zbora prevzel prof. Pavel Pahor. Ĺ tevilo pevcev je med leti močno nihalo, trenutno pa zbor šteje 15 pevcev. Glavnina skladb iz repertoarja zbora je slovenska, sicer pa zbor posega tudi po skladbah v drugih jezikih. Zbor študira tako ljudske kot tudi umetne skladbe, in to sodobne kot tudi starejšega datuma.
Tako umetniški vodja zbora kot tudi pevci sami si prizadevajo dosegati čimvišjo kakovostno raven petja. Med pomembnejše uspehe zadnjega obdobja tako zbor uvršča udeležbo na Prvem tekmovanju primorskih pevskih zborov in malih skupin v Postojni novembra 2002, kjer si je prislužil bronasto plaketo. Zbor se tudi redno udeležuje vseh pomembnejših tradicionalnih pevskih prireditev, kot sta Revija pevskih zborov Gorišketer Primorska poje; slednji je zbor zvest že od leta 1972.
Sicer pa se zbor samostojno ali v sodelovanju z Dramsko skupino prosvetnega društva odziva na vsak pomembnejši dogodek ali praznik v Opatjem selu, pa tudi izven domačega kraja. Dejavnost zbora je tako osredotočena na področje krajevne skupnosti Opatje selo oziroma občine Miren Kostanjevica ter celotnega območja Goriškega Krasa, občasno pa zbor nastopa tudi v širši okolici in v italijanskem zamejstvu. Seveda z veseljem sprejema povabila drugih zborov, društev in organizacij na gostovanja in sodelovanja.