Moški pevski zbor Košana je v Košanski dolini eden prvih, ki je začel s svojim delovanjem. Deloval je v različnih sestavih in pod taktirko raznih zborovodij. Najbolj znan sestav, ki je sicer deloval kar nekaj let nazaj, je bil prav gotovo košanski oktet. Ped nekaj leti je zbor prenehal z delovanjem in se jih je lahko slišalo prepevati le na pogrebih doma in drugod. Pred dvema letoma pa so se fantje in možje ponovno začeli sestjati na pevskih vajah, pod taktirko Sidonije Mozetič. Radi se odzovejo predvsem na povabila iz domačega kraja, udeležijo pa se nastopov tudi drugod. Višek sezone pa jim predstavlja prav revija Primorska poje.