Moška vokalna skupina Zgun deluje pod okriljem kulturnega društva Šmihel pri Pivki. Skupino sestavlja 13 pevcev iz Šmihela in njegovih okoliških krajev . Prvič smo skupaj zapeli oktobra 2009, ko smo imeli tudi svoj prvi nastop v domačem kraju. Radi zapojemo predvsem slovensko narodno in umetno pesem. V prvem letu delovanju smo nastopili na reviji pevskih zborov v Postojni, se predstavili v mesecu kulture, nastopili na reviji Primorska poje, organizirali pa smo tudi svoj prvi letni koncert z gosti.
Druži nas ljubezen do glasbe, petja in prijateljstvo.Skupino vodi Ksenija Belce Žnidaršič.