Cerkveni mešani pevski zbor Zavratec sestavljajo pevci iz Dol, Medvedjega Brda, Potoka in Zavratca – to so vasi med Idrijo in Logatcem.
Program zbora je zelo razgiban, saj prepevajo tako sakralne skladbe kot tudi ljudske in umetne posvetne pesmi. Poleg petja pri svetih mašah v domači cerkvi Svetega Urha, se njihovo petje tako pogosto sliši tudi na raznih pevskih revijah – recimo Primorska poje, na kulturnih in dobrodelnih prireditvah ter ob drugih prilikah.
V letu 2013 je zbor praznoval 90. obletnico delovanja. Ta jubilej so počastili z dvema dogodkoma. Jeseni so v domači cerkvi pripravili koncert, na katerega so povabili vse bivše pevce, v božičnem času pa so širši publiki predstavili spevoigro Matije Tomca Slovenski božič. Predvsem slednji dogodek je za pevce predstavljal velik izziv, saj so se poleg petja spoznali tudi z dramsko igro.
Pevce Zavraškega zbora združuje ljubezen do petja, želja po sooblikovanju svete maše, pa tudi dobra volja in smeh, brez katerega ne minejo nobene pevske vaje. Za dodatno rast zbora pa poskrbijo na vsakoletnih piknikih in pevskih vikendih, kjer si čas razporedijo na delo in prijetno druženje.
Zbor vodi Marko Kržišnik, organistka pa je Andreja Kržišnik.