Mešani pevski zbor Primorje deluje neprekinjeno že od leta 1980. V vseh letih delovanja zbora so se v zboru menjali številni glasovi, ki so pesem ponesli po širnem svetu in domovini. Zbor je pripravil že vrsto uspešnih samostojnih koncertov, redno se udeležuje občinskih in regionalnih zborovskih prireditev in stalno sodeluje s sorodnimi skupinami v Sloveniji in zamejstvu. Program zbora obsega slovensko ljudsko, umetno in sakralno glasbo ter glasbo tujih avtorjev iz obdobja renesanse pa do danes. V letih 2018 in 2019 se je pevski zbor udeležil tudi mednarodnih tekmovanj v Španiji in Grčiji. V prvem poizkusu na mednarodnih tekmovanjih se je v letu 2018 iz Barcelone v domovino vrnil s srebrno diplomo, v letu 2019 pa so iz Kalamate domov z navdušenjem prinesli zlato diplomo. Trenutno poje v zboru 23 pevcev, vodi pa ga zborovodja MATJAŽ  REMEC.