MePZ Košana ima v svojem prostoru bogato tradicijo, saj njegovo delovanje sega v čase pred in med obema vojnama. Zbor deluje v okviru Kulturnega društva Košana. redno sodelujejo na reviji Primorska poje, aktivni pa so tudi v organizaciji raznih prireditev v okviru Meseca kulure ter letne koncerte na katerih se predstavi svojemu občinstvu. Zbor meni, da je važno zadostiti kulturne potrebe preprostih ljudi. Vsed tega se njihova sestava vsako leto zelo spreminja, saj vedno znova medse vabijo mlade pevce. Njihovo pomembno vodilno in gonilno silo že drugo leto predstavlja mlada zborovodkinja Barbara Dolgan.