Pevski zbor Društva upokojencev Idrija neprekinjeno deluje od leta 1984. Ustanovljen je bil kot ŽPZ Društva upokojencev Idrija. Kot ŽPZ je deloval 28 let. Mnogo let je bila prisotna želja, da bi se zboru priključili tudi moški glasovi. Ta želja se je uresničila leta 2012. Tako je ŽPZ prerasel v MePZ.  Od leta 2015 zbor vodi zborovodkinja Polona Bončina. Radi pojemo in radi se družimo. Repertoar zbora so predvsem slovenske ljudske, narodne, partizanske in tudi umetne pesmi. Včasih posežemo tudi po tujih pesmih. Zapojemo  tudi kakšno priredbo popevk in narodno zabavnih pesmi. Zbor sodeluje  na različnih revijah (Primorska poje,Območna revija Idrijske in Cerkljanske, Revija pevskih zborov Društev upokojencev Severne Primorske…). Smo tudi vsakoletni gostje v Domu upokojencev v Idriji in v Črnem Vrhu in v Psihiatrični bolnici Idrija. Radi se odzovemo tudi vabilom na proslave in druge prireditve in dogodke. Trenutno v zboru prepeva 15 pevk in pevcev in naša velika želja je, da bi se nam pridružilo še več pevcev in pevk.