Mešani pevski zbor Društva upokojencev Cerkno je bil ustanovljen leta 2006. Največ zaslug za to ima gospa Fani Hvala, ki je tudi njegova predsednica. Zbor šteje 28 članov, 20 pevk in 8 pevcev.

Sodelujemo na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, na reviji Primorska poje, na prireditvi Zlata jesen v Kopru, na Reviji upokojenskih pevskih zborov severne Primorske. Ob koncu leta se predstavimo na dobrodelni prireditvi občinskih pevskih zborov na Cerkljanskem.Pojemo na koncertih in proslavah, se družimo s sosednjimi društvi in pripravljamo skupne nastope. Radi se odzovemo vabilom na nastope za potrebe domačih društev ob otvoritvah razstav ali za popestritev programa na občnih zborih in vaških prireditvah. Občasno zapojemo tudi oskrbovancem v domovih upokojencev: v Idriji, Črnem vrhu in Spodnji Idriji. Letos bomo obiskali tudi Dom starejših občanov v Podbrdu. Letno pripravimo okrog 10 nastopov.
Umetniška vodja zbora je gospa Vojka Svetičič, ki za zbor piše tudi glasbo in priredbe.