KULTURNO DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR DEKANI je svojo kulturno umetniško pot je pričel v letu 1973 pod imenom LOVSKI PEVSKI ZBOR DEKANI in se leta 2006 zaradi finančnih težav organiziral v kulturno društvo.
Pevci gojijo slovensko lovsko in ljudsko pesem. V svojem repertoarju pa imajo tudi slovenske umetne in sakralne zborovske skladbe. Zbor predstavlja svojo dejavnost na reviji »Primorska poje«, na kateri je sodeloval že 31- krat in bil organizator, te prireditve l. 2004 in l. 2006 v Dekanih. Vsako leto so udeleženci srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, ter so bili organizatorji III., XII. in XXV. srečanja te vseslovenske prireditve. Zbor je bil pobudnik mednarodnih srečanj treh dežel, ki se odvija v Sloveniji, Hrvaški, Italiji in se lani razširilo tudi v Avstrijo. Bil je organizator tretjega, šestega in letos jubilejnega desetega mednarodnega srečanja. Vsako leto se udeleži tudi koncerta Prijateljstva.
V letu 1999 je zbor sodeloval v projektu »WOX MAGNA« v Pragi, v Bazovici pri Trstu, ter na prireditvi »Primorski zbori pojo« v letu 2000 v Novi Gorici, Ljubljani in Portorožu, udeležil pa se je tudi tridnevnega gostovanja pri učiteljskem mešanem zboru TYL v Kutni Hori naČeškem.
Zbor je v l. 2001 predstavljal Lovsko Zvezo Slovenije na 10. svetovnem kongresu C.I.C., v letu 2002 na 5. zasedanju Skupnosti lovskih zvez Jugovzhodnega alpskega prostora v Sterzingu “ Južna Tirolska, v letu 2008 pa na 15. Sveto Hubertovi slavnosti na gradu Kuks na Śeškem. Nastopil je na 100. obletnici Lovske Zveze Slovenije v Cankarjevem domu.