Dekliški pevski zbor Plejade deluje od oktobra 2003. 20 članic iz različnih krajev Vipavske doline, povezuje mladostna energija in ljubezen do zborovskega petja. Svoje delo predstavljajo na samostojnih letnih koncertih, sodelujejo pa tudi z drugimi zbori in vokalnimi skupinami. Vsako leto pojejo na občinski reviji Naši zbori pojo ter reviji Primorska poje, udeležujejo pa se tudi različnih kulturnih prireditev in proslav. Novembra 2006 so se Plejade prvič udeležile tekmovanja primorskih pevskih zborov in malih skupin v Postojni ter dosegle zlato priznanje. Njihov repertoar obsega umetne skladbe slovenskih in tujih avtorjev, priredbe slovenskih ljudskih pesmi, sakralne skladbe, črnske duhovne pesmi in priredbe popevk.