Naša pomlad

Naša pomlad, Projekti, Tekmovanja

Združenje pevskih zborov Primorske je že v svojem drugem letu delovanja (leta 1971), organiziralo tekmovanje pevskih zborov Primorske kot nadomestilo zaključne revije najboljših zborov, izbranih na reviji Primorska poje. Tekmovanje je bilo razdeljeno na dve kakovostni skupini, vendar ni doživelo repriz.

Kasneje se je ponovno pojavila želja po tekmovanju na tem področju, predvsem z namenom, da bi razširili dejavnost Primorskih zborov, izboljšali njihove programe, dvignili izvajalsko raven ter s tem omogočili primerjavo med izvajalci v kvaliteti. Idejni vodja projekta je bil Amrož Čopi, dirigent in skladatelj iz Kopra. Leta 2002 se je tako zgodilo prvo tekmovanje Primorskih pevskih zborov in malih skupin v postojnski Glasbeni šoli. Prijavilo se je 19 zborov, ki so tekmovali v dveh kategorijah:

  • kategorija A: skupina z manj kot 16 pevci
  • kategorija B: zbori z več kot 17 pevci.

Prvo tekmovanje je bilo uspešno, zato so bili v naslednjem letu (2003) v okrilje tekmovanja vključeni še mladinski in otroški zbori. Posebnost je, da se lahko na obe tekmovanji prijavijo zbori tako s slovenske kot iz italijanske strani meja.

Tekmovanje odraslih in mlajših zborov poteka linearno z tekmovanjem v Mariboru, Naša Pesem. V letu, ko se v Mariboru izvaja Naša pesem z mednarodno udeležbo, je tekmovanje tudi na Primorskem, medtem ko je v Mariboru državno tekmovanje, se tekmovanje Primorskih pevskih zborov ne izvaja. Podobno velja tudi v primeru tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov. Ko se tekmovanje izvaja v Zagorju ob Savi, na Primorskem ni tekmovanja, medtem ko je tekmovanje organizirano v Celju, je organizirano tudi na območju Primorske.

Obe tekmovanji, tako odraslih kot otroških in mladinskih pevskih zborov, sta doživeli dve reprizi:

  • odrasli zbori leta 2002 in leta 2004,
  • mladinski in otroški zbori pa leta 2003 in leta 2005.