Moški zbor Pivka

Moški pevski zbori, Pevski sestavi, Pevski zbori

Zbor, ki v naši sredini deluje že 39 let, prepeva skladbe od renesanse do sodobnejših snovanj; repertoar pa zajema slovenske in tuje avtorje. Pevce pa na svoj način pritegnejo tudi priredbe domačih in tujih narodnih pesmi. Svoje poslanstvo namenja zbor tudi liturgičnim in še posebej pogostim pogrebnim priložnostim.
Zbor se rad odziva raznoterim vabilom doma in v gosteh. Z medsebojnimi srečanji si pevci izmenjujejo dragocene izkušnje in tkejo mnoga pevska prijateljstva in prijetna znanstva. Njihova pesem odmeva na Pivškem, po Sloveniji in tudi na tujem, od koder se pevci radi spominjajo uspešnih koncertov v Rimu, Ĺ ibeniku, Beogradu, Sarajevu in še zlasti v pobratenem nemškem Durachu. Lansko poletje so prepevali zdomcem v Berlinu.
Ob svoji 25-letnici je zbor izdal kaseto Je upihnila luč, ob 35-letnici pa so pevci pripravili izbor pesmi za zgoščenko Naj čuje zemlja in nebo.
In naprej? Pesem vabi pevce še dalje na svojo brezkončno pot, kot je brezkončna umetnost.