MoPZ Ciril Kosmač Koper

Moški pevski zbori, Pevski sestavi, Pevski zbori

Deluje od leta 1981. Sedaj šteje 17 pevcev, ki jih vodi zborovodja Miran Zadnik. Redno se udeležujemo vsakoletne revije Primorska poje, Občinskih revijah, Proslavah in dobordelnih koncertov. Zbor ima pester program, v katerem so umetne, narodne, domoljubne in partizanske pesmi. tudi sakralne in pesmi sosednjih območij.