Mešani pevski zbor GEORGIOS Piran

Mešani pevski zbori, Pevski sestavi, Pevski zbori

Župnijski pevski zbor deluje v Piranu že od leta 1965. Septembra leta 2012, je vodstvo zbora

prevzel dirigent, organist in strokovni vodja Sašo Fajon.

V mesecu marcu 2013, se zboru pridruži lepo število novih pevcev. Ob tej priložnosti je zbor

13.marca 2013 dobil tudi svoje uradno ime MePZ GEORGIOS in logotip. Kmalu za tem, 3.

maja 2013 društvo MORIGENOS na novo odkritega delfina poimenuje po našem zboru, z

imenom GEORGIOS.

Službeni program zbora: 56+56+še nekaj nastopov – predstavljajo vaje enkrat tedensko,

petje ob nedeljskih mašah in nastopi ob večjih cerkvenih praznikih. Repertoar je liturgičen, je

pester in obsežen.

Program za izven: v to kategorijo spadajo  nastopi zbora “na drugi strani rampe”, z

drugimi besedami v tujini. Zbor na teh nastopih prepeva skladbe Tartinija, Mozarta ter

slovenske, istrske in dalmatinske pesmi.  Večina teh je priredb dirigenta Saša Fajona.

After Party program: motor tega programa je Mirko Potočnik, ki zna skoraj vse tekste

ljudskih pesmi na pamet, sodelujemo pa vsi člani zbora.

Pevce združuje glasba ter odlično in pozitivno vzdušje v zboru. Imamo dobro strokovno

vodstvo in glasbeni repertoar zbora se dopolnjuje in postaja vedno bolj pester.

Več o naših nastopih lahko najdete na tej spletni strani.

Vsi tisti, ki imate radi zborovsko petje in bi se nam želeli pridružiti, ste zato prisrčno vabljeni!

Društvo Mešani Pevski Zbor GEORGIOS Piran 

Associazione Coro Misto GEORGIOS PIrano

Ulica IX. korpusa 25, 6330 Piran

 Matična št.: 4075854000

Davčna št.: 14351137

TRR.: 10100 – 0054201752 BANKA KOPER d.d.

Naš FB profil: MePZ GEORGIOS

Naša spletna stran: MePZ GEORGIOS