10 ZLATIH PRAVIL VARNEJŠE IZVEDBE PEVSKIH VAJ

By  •  03.3.2020 at 07:13  •  0 Comments

10  ZLATIH PRAVIL VARNEJŠE IZVEDBE VAJ PEVSKIH ZBOROV ZA

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S COVID-19

Za omejitev širjenja okužbe z virusom Covid-19 si mora vsak posameznik in društvo
kot skupina prizadevati za zagotavljanje varnih pogojev izvajanja vaj. Ob tem naj
društva in posamezniki ravnajo preudarno, samoodgovorno ter glede na specifike
delovanja posamezne skupine dodatno prilagodijo pogoje na vajah.

KAJ LAHKO STORIM SAM?

1. Na vaje ne hodim, če imam znake okužbe dihal ali če sem bil v stiku z osebo s
potrjeno boleznijo Covid-19. Poseben premislek o udeležbi vaj naj velja za ogrožene
skupine.
2. Zavedam se, da so glavni prenosi okužbe možni s fizičnimi stiki, kapljičnim
prenosom, prenosom prek aerosolov in površin, zato skrbim za redno higieno rok
(ob prihodu, odhodu, odmorih), higieno kašlja in nošenje maske, če je le mogoče.
3. Na vajo pridem s svojimi notami, pisali, plastenko vode, sendvičem ipd., ki jih ne
izmenjujem z drugimi in jih po vaji odnesem domov.
4. Uporabljam določeno mesto, stol, notno stojalo, kjer tudi odlagam osebne stvari.
5. Ohranjam ustrezno razdaljo najmanj 1,5 m do drugih oseb, med petjem 2–3 m.

KAJ LAHKO STORIMO KOT DRUŠTVO OZIROMA SKUPINA?
6. Če je le mogoče, vaje izvajamo zunaj na prostem, v odprtih atrijih ipd.
7.  Število udeležencev prilagodimo veljavnim odlokom in velikosti prostora.
Omogočimo razdaljo vsaj 2–3 m med posameznimi pevci, vzporednimi vrstami,
predvsem pa do dirigenta, tudi zunaj. Če na voljo nimamo dovolj velikega prostora,
vaje izvedemo v manjših skupinah ali poiščemo možnosti večjih dvoran.
8. Na več vidnih mestih namestimo razkužila, plakate, piktograme ipd.
9. Če imamo vaje v notranjih prostorih, prostor pogosto zračimo ter redno čistimo in
razkužujemo površine, skupne inštrumente idr. opremo, prav tako zagotovimo
redno čiščenje in razkuževanje toaletnih prostorov po navodilih NIJZ.
10. Redno učinkovito komuniciramo med sabo in spodbujamo k odgovornemu
ravnanju.

To je povzetek osnovnih smernic JSKD in ZKDS za zagotavljanje minimalnega
standarda, podrobnejša priporočila NIJZ podaja v sklopu navodil za glasbene šole.

About the Author: